EL COTOPAXI DENDE´L CERRU FEMA

Dende'l cume norte Ilinaza, el Cotopaxi y la fumarea del Tunguragua, qu'asemeya a les térmiques n'Asturies